Wednesday, December 3, 2014

sahabat nabi muhammad saw

Para Sahabat Nabi Muhammad SAW :

 1. Abu Bakar Shiddiq - Tawadlunya Abu Bakar Shiddiq
 2. Abu Bakar Shiddiq - Untuk Bilal berapun aku tebus
 3. Umar Bin Khattab - menyedahkan setengah hartanya
 4. Umar bin Khattab - Umar tidak percaya nabi wafat
 5. Umar bin Khattab - Benarkah Khalifah Umar melabrak teks
 6. Utsman Bin Affan - Sedekah 2,4 Trilyun
 7. Utsman Bin Affan - dimanakah tuhanmu
 8. Ali bin Abi Thalib - Lelaki yang berjalan di Surga
 9. ===========================================
 10. Abbas bin Abdul Muthalib (Paman Nabi) - Sahabat yang diminta Nabi untuk menunda Hijrah
 11. Abbas bin Abdul Mutahlib (Paman Nabi) - Sahabat yang diminta Nabi untuk menunda Hijrah (3)
 12. Abbas bin Abdul Mutahlib (Paman Nabi) - Sahabat yang diminta Nabi untuk menunda Hijrah (4)
 13. Abbas bin Ubadah bin Nadlah - saksi mata 2 baiat kepada Nabi Muhammad 
 14. Abdulllah bin Abdullah bin Ubay ra - anak tokoh munafik yang disayangi Nabi SAW
 15. Abdullah Ummi Maktum - Muazin Buta yang Rasul janjikan Surga
 16. Abdullah Ummi Maktum (3) - Lelaki yang membuat Allah Menegur Rasullah
 17. Khalid Bin Walid - Pedang Allah yang wafat di tempat tidur
 18. salman farisi - Isfahan: Tanah Kelahiran Salman Al-Farisi
 19. Tsabbit bin Qais - Juru Bicara Rasul yang berwasiat setelah syahid
 20. Zubair Bin Awwam - Diselimuti tikdar dan dibakar agar Kembali Ingkar
 21. Zubair Bin Awwam (2) - Lelaki yang ditiru Malaikat Jibril di Perang Badar
 22. Zubair Bin Awwam - Lelaki yang berjalan di Surga

No comments: